Digital Activities

Ամենաշատ աճը գրանցվել է վիդեո և երաժշտական ​​սթրիմինգ ծառայությունների ոլորտում, որին հաջորդում են սոցիալական ցանցերը, մեսենջերներն ու խաղերը:

Իսկ ամենաքիչ հետաքրքրությունը մարդիկ ցուցաբերել են podcast-ների նկատմամբ: Տեսանյութերը դիտելուց հետո՝ մարդիկ այդքան էլ հետաքրքրված չեն լսելու ձայնագրված ինչ որ բան:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here